Bilatzailea:

Izapideak

Hilerria

Hilerria

Nitxo, panteoi eta kolunbarioetan ehorztea

Gorpuzkiak nitxo, panteoi edo kolunbarioetan ehorzteko edo ehorzteko eskaera da.

Gorpuzkiak hobitik ateratzea

Gorpuzkiak hobitik ateratzeko edo lurpetik ateratzeko eskaera da, agindu judizial arrazoitu bidez edo, ehorzketa-aldiaren bosgarren urtetik aurrera, hileta-eskubidearen titularrak hala eskatuta. Azken horrek agindu ahal izango du gorpuzkiak hilerri beraren edo hilerri baten barruko ...

Nitxoa edo kolunbarioa ematea

Gehienez ere hamar urterako nitxo edo kolunbarioa eskatu behar da.

"Hilerrian kolunbario-zerbitzua ematea arautzen duen ordenantza" kontsultatu.

Hilerrian kolunbario-zerbitzua ematea arautzen duen ordenantza

Kolunbarioa emateko luzapena

Emakidaren epea behin bakarrik luzatzea eskatzean datza, beste hamar urtez, epea amaitu baino hilabete lehenago gutxienez.

Telematiko Aurrez aurrekoa