Bilatzailea:

Izapideak

Hirigintza eta Ingurumena

Hirigintza eta Ingurumena

Hirigintzako informazioa edo kontsulta eskatzea

Informazioa eskatzea finka edo higiezin jakin bati aplikatu beharreko araubideari eta hirigintza-baldintzei buruz eta plangintza orokorrari buruz, soilik informazio-balioarekin.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Partzelazio-/bereizte-eskaera

Partzelazioak eta bereizketak edo finkak edo onibarrak edozein lurzoru-motatan banatzeko beste edozein egintza egiteko baimen-eskaera, baldin eta birpartzelazio-proiektuan sartuta ez badaude, lote edo zati berri eta independente bitan edo gehiagotan.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Udal-baratzeetan izena ematea. Altak eta bajak

Udal-baratzetarako partzelaren bat erabiltzeko eta gozatzeko baimena lortzeko edo eskaeran atzera egiteko eta baja emateko eskaera.

Telematiko Aurrez aurrekoa

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT)

Izapide honen bidez, Udalean aurkezten da, edo eraikinen ikuskapen teknikoaren txostena aurkeztu izana justifikatzen da, eta, hala badagokio, akatsak zuzendu izanaren ziurtagiria, bai eta Erabilera eta Mantentze Planaren erabilgarritasunaren egiaztapena ere.

Telematiko Aurrez aurrekoa