Bilatzailea:

Izapideak

Lokalen erabilera eta bide publikoaren okupazioa

Lokalen erabilera eta bide publikoaren okupazioa

Prestatutako elikagaiak furgonetetatik saltzeko baimena (Food Trucks)

Furgonetetatik edo beste ibilgailu batzuetatik ogitartekoak, hanburgesak eta antzekoak saltzeko espazio publikoa okupatzeko eskaera.

Telematiko

Obrako elementu osagarriekin bidea okupatu aurreko jakinarazpena

Prozedura honen bidez, jakinarazi nahi da jabari publikoaren aprobetxamendu berezia, eraikuntza-aldamioak, edukiontziak, plataforma jasotzaile mugikorrak eta obrako beste elementu lagungarri batzuk aldi baterako jartzen direnean, aldez aurretik jakinarazi behar den eta baliozkotuta eta indarrean ...

Telematiko Aurrez aurrekoa

Pasabide-erreserbaren eskaera

Prozedura honen bidez, bide publikoa aprobetxatzeko lizentzia edo baimena eskatu nahi da, seinaleztatutako pasabidean dauden eta ibilgailuak aparkatzeko erreserba iraunkorra edo mugatua duten finka edo eraikinen barruko sarbidean espaloi publikoen gaineko ibilgailuak erabiltzeko. ...

Telematiko Aurrez aurrekoa

Terrazak eta mahaitxoak jartzeko baimena

Prozedura honen bidez, erabilera publikoko espazioak erabiltzeko lizentzia edo baimena eskatu nahi da, taberna, kafetegi, jatetxe, txokolate eta abarren titularrek terrazak eta/edo mahaiak jarriz (lehen aldiz edo berritzeko), baldin eta ostalaritza- eta funtzionamendu-jarduerak irekitzeko lizentzia ...

Telematiko

Txosna instalatzeko baimena

Prozedura honen bidez, Ormaiztegiko taldeek txosna bat edo antzeko elementu bat instalatzeko eskaera egiten da, udalerrian egiten diren jaietan edo ekitaldi berezietan.

Telematiko

Barrakak, etxolak eta atrakzioak instalatzeko baimena

Prozedura honen bidez baimena eskatu nahi da jabari publikoan azoketako atrakzioak eta antzeko elementuak instalatzeko, jai-ekitaldiak antolatzen direnean.

Telematiko